6.8 LA TERRA EN L’ ERA PRIMARIA

El Paleozoic es una divisió de l’escala del temps geològic que compren de de fa 305 milions d’anys fins fa 245 milions d’anys.

Un dels esdeveniments més importants va ser la fragmentació de Rodinia, de la qual en resultaren diversos continents preses de la derivació durant tot el Paleozoic. Més endavant,  durant el Carbonífer i cap al final d’aquest període es van tornar

a unir formant altre cop un supercontinent anomenat Pangea, gràcies a aquesta col·lisió múltiple va crear-se l’orogènia herciniana.

Argiles i sorres es dipositaven a les plataformes continentals d’aigües fredes i a causa de la calor i la vida als mars també eren generats grans dipòsits de calcàries.

Aquest període també va donar lloc a dos glaciacions, però la formació de la Pangea va provocar una desertització global i una erosió important donat lloc a relleus hercinianes, també a causa d’un intens vulcanisme, que exposà CO2 a l’atmosfera provocant escalfament global.

El Paleozoic, es pot dividir en sis períodes:

  • El Cambrià (545-485 M. d’anys), s’han trobat nombrosos fòssils d’organismes multicel·lulars grans.

    També durant aquest període un gran nombre d’organismes van apareixer sobtadament, sense saber ben bé d’ón van sorguir, a aquesta aparició s’anomena explosió cambriana. Van apareixer els primers peixos. A finals d’aquest període hi va haver una extinció en massa, probablement per l’augment de rajos gamma, va eliminar un 60 % de totes les espècies marines.

 

  • L’Ordovicià (485-443 M. d’anys), després de l’extinció apareixen els primers coralls i mol·luscs, i estrelles de mar. Hi havia el supercontinent anomenat Gondwana.

 

  • El Silurià (443-416 M. d’anys), entre l’Ordovicià i el Silurià, hi va haver una altra extinció en massa que va acabar amb 100 famílies biológiques, del mar. Es a dir un 85 % de tota la fauna.

  • El Deconià (fa 416-359 M. d’anys), durant aquest període, el primers peixos van desenvolupar potes i van començar a caminar, com a amfibis. Els insectes i les aranyes van començar a poblar el medi terrestres. Les primeres plantes amb llavors (gimnospermes), van apareixer i formar boscos. Van apareixer els trilobits. Amb l’extinció del Devonià superior, gran part de la vida marina va ser afectada.
  • El Carbonífer (fa 359-299 M. d’anys), s’anomena així perque s’han trobat molts yaciment de carbó que correponen a aquest període. Es va formar la Pangea. Ja que hi havia molt carboni a l’interior de la terra, l’oxigen era molt més elevat que de l’actualitat. També va provocar el gegantisme de certs insectes i amfibis.

 

  • El Permià (fa 299-251 M. d’anys), a finals d’aquest període hi va haver l’extinció del Permià-Triàsic, que va ser la pitjor en tota la història de la Terra, arribant a exterminar un 90-95% de la vida marina i un 70% de la vida terrestres.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *