6.10 LA TERRA EN L’ERA TERCIARIA

Cenozoic (o era Terciària) és el nom que rep l’era de la història de la Terra en la qual els animals colonitzen extensament tots els continents; és el moment de la gran expansió dels mamífers i les aus. Aquesta era és des de fa 65 millons d’anys fins ara.

És la tercera i última era de l’Eó Fanerozoic i segueix a l’Era Mesozoica. El seu nom procedeix de l’idioma grec i significa “animals nous” (de kainos, “nou” i zoe, “animal o vida”).

L’Era Cenozoica comprenia dos períodes. El Terciari (el Paleogen i el Neogen). A la vegada, el Paleogen està compost per tres èpoques: el Paleocè, l’Eocè i l’Oligocè. I el Neogen per dos èpoques: Miocè i Pliocè. El segon període de l’Era Cenozoica és el Quaternari. Aquest està dividit en dues èpoques: el Plistocè i l’Holocè.

Generalmet, el Cenozoic es coneix com l’Era dels mamífers, degut a la diversificació d’aquests a partir d’unes formes simples fins a ser una variada col·lecció d’animals terrestres, marins i voladors.

 

ESDEVENIMENT GEOLÒGICS

Durant l’Era Cenozoica, a la terra hi havia una menor activitat volcànica que en el Cretaci, però va ser suficient per originar relleus com les illes Canàries o l’istme de Panama. Apart, l’Índia va col · lisionar amb Àsia fa uns 55-45 milions d’anys, i Aràbia va topar amb Euràsia, tancant el mar de Tetis, fa uns 35 milions d’anys. Com a conseqüència d’això, es va produir la gran orogènia alpina que va formar les principals serralades del Sud d’Europa i Àsia, com els Pirineus, Alps i Himalaya.

També es va desenvolupar per primer cop un casquet de glaç al pol sud fa uns 35 milions d’anys. Al pol nord, no es va originar aquesta glaciació fins fa uns tres milions d’anys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *