5.1 Composició i estructura de l’interior terrestre

L’estructura interna de la Terra comprèn diversos embolcalls successius, dels quals els principals són l’escorça terrestre, el mantell i el nucli. Aquesta representació està molt simplificada, ja que aquests embolcalls poden presentar subdivisions.

Aquestes capes han sigut diferenciades gràcies als sismòlegs, els quals es basen en la velocitat de les ones sísmiques per a determinar les capes interiors, ja què ningú pot fer un forat tan gran com per a determinar les capes.

5.1.1 Escorça

Escorça Continental: sòlida, formada generalment per roques sedimentàries. Té un tamany de entre 30 i 100 km.

Grossor de l’escorça continental

Escorça Oceànica: sòlida, generalment formada per roques basàltiques i d’uns 5 km de grandària.

Edat de l’escorça oceànica

5.1.2 Mantell

Mantell i Escorça

Mantell Superior: més viscós que el mantell inferior, essencialment formada de roques com la peridotita. Al contacte entre l’escorça i el mantell superior es pot de vegades descobrir una zona anomenada LVZ.

Mantell Inferior: té les propietats d’un sòlid elàstic. No és líquid com es podria creure mirant els corrents de lava de certes erupcions volcàniques però és menys “dur” que les altres capes. El mantell representa un 84% del volum terrestre.

5.1.3 Nucli

Nucli Extern: líquid, generalment compost per ferro i níquel. Té una viscositat molt pareguda a la de l’aigua, degut a que la seva temperatura mitjana és de 4000 ºC.Aquesta enorme quantitat de metall en fusió és remogut per convecció i rotació. Açò provoca corrents elèctrics que dona lloc a camps magnètics.

Capes de la Terra

 

Nucli Intern: Essencialment metàl·lic, constituït per cristal·lització progressiva del nucli extern. La pressió el manté en un estat sòlid malgrat una temperatura superior a 5000 °C. El nucli intern i extern representen un 15% del volum terrestre.

Vídeo explicatiu

Bibliografia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Terra

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Tierra

http://www.astromia.com/solar/estructierra.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *